RSS
A A A

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres ARTerii:

ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
ul. Zwycięstwa 26
43-178 Ornontowice

lub na adres mailowy: sekretariat@centrumarteria.pl

Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.



Opublikował: Waldemar Pietrzak
Publikacja dnia: 18.08.2010
Podpisał: Waldemar Pietrzak
Dokument z dnia: 02.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 918