RSS
A A A

Rok 2010

Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie cennika obowiązującego w ARTerii

Zarządzenie nr 3/2010 w sprawie cennika obowiązującego w ARTerii

Załącznik do Zarządzenie nr 3/2010 (CENNIK) str.1.

Załącznik do Zarządzenie nr 3/2010 (CENNIK) str.2.

Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie zmiany cennika obowiązującego w ARTerii

Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w zamian za 1.5..2010 r.

Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie powołania komisji oraz przyjęcia regulaminu Konkursu Fotograficznego "Sfotografuj Lato z Głosem Ornontowic"

Zarządzenie nr 7/2010 w sprawie powołania Waldemara Pietrzaka na stanowisko Zastępcy Dyrektora

Zarządzenie nr 8/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010

Zarządzenie nr 11/2010 w sprawie zmiany cennika obowiązującego w ARTerii

Zarządzenie nr 12/2010 w sprawie zmiany cennika obowiązującego w ARTerii

Zarządzenie nr 13/2010 w sprawie powołania komisji oraz przyjęcia regulaminu Konkursu Fotograficznego "Ornontowice- moja mała ojczyzna ujęta w czterech porach roku - Jesień"

Zarządzenie nr 14/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury - rzeczywistego stanu ilościowego, wartościowego składników majątkowych - inwentaryzacja roczna - w ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

Zarządzenie nr 15/2010 w sprawie przeprowadzenia akcji promocji symboli narodowych

Zarządzenie nr 16/2010 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w zamian za 25.12.2010 r.

Zarządzenie nr 17/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy, Wynagradzania i Pozapłacowych Świadczeń Przyznawanych Pracownikom ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w OrnontowicachOpublikował: Waldemar Pietrzak
Publikacja dnia: 13.02.2012
Podpisał: Waldemar Pietrzak
Dokument z dnia: 11.03.2010
Dokument oglądany razy: 3 155