RSS
A A A

Język migowy w ARTerii


Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do:

1) załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej.

Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

2) kontaktu z ARTerią za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej - sekretariat@centrumarteria.pl,

przesyłanie faksu pod numer 32 235 46 98.

3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika.

tłumacza PJM (polski język migowy),

tłumacza SJM (system językowo - migowy),

tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.Opublikował: Waldemar Pietrzak
Publikacja dnia: 30.04.2012
Podpisał: Waldemar Pietrzak
Dokument z dnia: 30.04.2012
Dokument oglądany razy: 1 956